Wohnkultur 66

Admont6 + Zweig by Kalmar Werlstätten

Admont6 + Dornstab by Kalmar Werkstätten

Posthorn by Kalmar Werkstätten

Hase by Kalmar Werkstätten

Billy Table + Floorlamp by Kalmar Werkstätten

Lulu + Dennie Ditzel

Rocking Egon + Erling Petersen

Photos by Andreas Weiss, www.andreasweiss.org